Základní škola speciální a Mateřská škola speciální

MŠ a ZŠ speciální

Komenského 64, Nový Jičín, 741 01
556 701 380
specskola.nj@specskolanj.cz
http://www.specskolanj.cz/
Jako denní školské zařízení poskytuje výchovně vzdělávací péči dětem a žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s vícečetným postižením a s poruchou autistického spektra ve věku od 3 do 20 let.