Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, p. o.

MŠ a ZŠ speciální

Smetanova 1122/1, Kopřivnice, 742 21
556 810 242
info@detske-centrum.cz
http://www.detske-centrum.cz/
Zařízení sdružuje 7 oddělení MŠ-speciální a logopedické, ZŠ speciální, kde jsou třídy pomocné, rehabilitační a třídy pro děti s autismem. Zářízení navštěvuje 115 dětí. Dětem je poskytována komplexní spec. pedagogická, rehabilitační a logopedická péče