Úřad práce České republiky pracoviště Kopřivnice

Státní orgán, příspěvek na péči

Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, 742 21
950 139 562
koprivnice.ssp@nj.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/koprivnice
Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvky na péči a pomoc v hmotné nouzi. Zabýváme se ochranou zaměstnanců.