Speciálně pedagogické centrum při Speciální škole pro žáky s více vadami

Odborné diagnostické, metodické a terapeutické služby včetně poradenství v oblasti psychologické, speciálně pedagogické, logopedické a sociálně právní.

Komenského 64, Nový Jičín, 741 01
556 706 262
spc.nj@specskolanj.cz
http://www.specskolanj.cz/?sekce=spc&id=3
Speciálně pedagogické centrum je určeno handicapovaným dětem a mládeži s více vadami, jejich rodičům, pracovníkům škol a školských zařízení a dalším odborníkům, kteří se na péči o děti s postižením podílejí.