Purpura. o.s. ČAJ O PÁTÉ (klub pro rodiče a děti)

Klubová činnost pro rodiče a děti s autismem a jiným zdravotním postižením.

Klub seniorů, Sokolovská 393, Kopřivnice, 742 21
774 956 824
holubova@purpura21.cz
http://www.purpura21.cz/caj-o-pate/