Centrum pro diagnostika neurovývojových vad a diagnostické centrum pro autismus s působností pro Moravu

Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště dětské medicíny. Černopolní 9, 625 00, Brno. Pavilon G - 4. podlaží.
532 234 910
jkrajcova@fnbrno.cz
http://www.fnbrno.cz/detska-nemocnice/klinika-detske-neurologie/specializovana-centra/t2642
Moderní medicínské pracoviště, které se specializuje zvláště na vývojovou dětskou neurologii, vývojovou epileptologii, klinickou neurofyziologii, neurovývojové vady (např. vývojovou dysfázii, autismus, ADHD syndrom a jiné poruchy s hyperaktivitou atd