Katalog služeb

Databáze služeb poskytovaných v okrese Nový Jičín a blízkém okolí zaměřené na předškolní a mladší školní děti.

Obsahuje výčet zdravotnických zařízení (dětské psychiatry a psychology, neurology, logopedy, pedagogicko-psychologické poradny), vzdělávací zařízení (speciální a inkluzivní MŠ, ZŠ), sociální služby (neziskové organizace poskytující sociální služby v dané oblasti, poradenská zařízení a orgány státní správy).
Uvedeny jsou kontakty a odkazy na jejich webové stránky.

Úřad práce České republiky pracoviště…

Státní orgán, příspěvek na péči

Číst více

Úřad práce České republiky pracoviště…

Státní orgán, příspěvek na péči

Číst více

Úřad práce České republiky pracoviště…

Státní orgán, příspěvek na péči

Číst více

Úřad práce České republiky pracoviště…

Státní orgán, příspěvek na péči

Číst více

Úřad práce České republiky pracoviště…

Státní orgán, příspěvek na péči

Číst více

Centrum psychologické pomoci, p.o.

Poskytuje individuální, partnerské a rodinné poradenství, telefonickou krizovou pomoc. Vykonává…

Číst více

DOMINO cz, o. p. s.

Organizace přátelská dětem, mládeži a rodině nabízí poradenství, meditace, besedy, vzájemné…

Číst více

Proficio, z.s.

PROFICIO, z.s. (ve spolupráci se z.s. ITY) realizuje projekt zaměřený na podporu rodinám,…

Číst více

Poradna rané péče MATANA, Slezská…

Posláním je provázet rodinu prvními roky života dítěte se specifickými potřebami, podporovat…

Číst více

Podané ruce - osobní asistence

Podpora integrace handicapovaných lidí a seniorů do společnosti poskytováním služeb osobní…

Číst více

Speciálně pedagogické centrum při…

Odborné diagnostické, metodické a terapeutické služby včetně poradenství v oblasti…

Číst více

Logopedie s.r.o.

Logoped - Mgr. Jana Roubínková, Mgr. Michaela Bohatá

Číst více

POZNÁVÁME AUTISMUS

rodič radí rodičům a to nejen přímo v NJ

Číst více

ITY

Podpora osob s poruchou autistického spektra, s orgánovým, mentálním či tělesným…

Číst více

Purpura. o.s. ČAJ O PÁTÉ (klub pro…

Klubová činnost pro rodiče a děti s autismem a jiným zdravotním postižením.

Číst více

Purpura. o.s.

Neformální služby / dobrovolné služby poskytované dětem a dospělým osobám se zdravotním…

Číst více

RAIN MAN – sdružení rodičů a přátel…

Sdružování rodičů s dětmi postiženými autismem.

Číst více