Jak postupovat při podezření na PAS

1. Stanovené diagnózy (to je důležitý základ!):

Při podezření požádejte pediatra o vyšetření u (dětského) klinického psychologa nebo pedopsychiatra - nejlépe u těch, kteří s diagnózou v PAS mají zkušenost.  Nenechte se pediatrem odbýt nebo si namluvit, že své dítě špatně vychováváte! Dejte na svůj instinkt. Pokud si odborník není diagnózou jist, požádejte jiného psychologa či dětského psychiatra či postupte další vyšetření na neurologii a Ústavu dědičných a metabolických vad. 

Další vyšetření, které byste měli podstoupit je genetické.

Diagnostika je možná od 2 let. Diagnóza může být s jistotou potvrzena mezi 3-4 rokem, kontrolní vyšetření se provádí mezi 4-5 rokem.

2. Kontaktování odborníků:

Pokud někdo z odborníků vysloví podezření, že se jedná o poruchu autistického spektra, nebo se na některém z vyšetření potvrdí, vyhledejte v případě malých dětí Poradnu rané péče, v případě předškolních dětí a starších nejbližší SPC nebo pobočku APLA.

3. Zapojení do vzdělávacího programu:

V SPC odborníci zváží stupeň postižení a zhodnotí dítě pro možnost vzdělávání a zapojí dítě do speciálního vzdělávacího programu (speciální školství), nebo do běžných MŠ  a následně ZŠ, SŠ, OU v místě kde jsou nakloněni inkluzi těchto žáků. Případně požádejte o přidělení asistenta. SPC doporučí dle potřeby asistenta pro vzdělávání (financování asistence je na rozhodnutí a vůli ředitele školy a mnohdy vytrvalosti rodiče)

4. Žádost o průkaz ZTP a příspěvek na péči:

Po stanovení diagnózy lékařem požádat o průkaz ZTP  nebo ZTP/P na nejbližší pobočce Úřadu práce České republiky.

Následně si můžete požádat na nejbližší pobočce Úřad práce České republiky o příspěvek na péči.

5. Další lékařská pomoc:

Pokud je třeba, vyhledejte další potřebnou lékařskou pomoc např. logopedickou, rehabilitační, …

6. Zapojení do komunit:

Vyhledejte si nejbližší organizaci, která nabízí podpůrné programy pro autistické děti. Zapojení do takovéto komunity podporuje předávání zkušeností, vzájemnou psychickou podporu, může přiblížit různé terapie, nabídnout výlety, tematické odpoledne, tábory, semináře, přednášky a rodičovské skupiny a další.